Available courses

Peatükid on jagatud tasemeteks

 • TASE 1
  • Majandusarvestuse ajalugu
  • Majandusarvestuse mõiste ja liigid
  • Seaduse lugemine
  • Raamatupidamise korraldamine
  • Bilanss
 • TASE 2
  • Kasumiaruanne
  • Kontoplaan
  • Tulude kajastamine
 • TASE 3
  • Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
  • Likvideerimis- ja lõpparuanded
  • Töötaja tööle võtmine
 • TASE 4
  • Maksud
  • Valemid
  • Bilansikirjete selgitus
  • PRAKTIKA
  • Kordamine
  • Ülesanded

Teemad:

 • sissejuhatus ettevõtlusesse
  • Mis on ettevõtlus?
  • Kes on isik?
  • Kes on ettevõtja ja millised on tema tähtsamad omadused?
  • Mis on ettevõtluskeskkond ja kuidas see mõjutab ettevõtlust?
  • Milline on sotsiaalse vastutuse ja eetika roll ettevõtluses?
 • äriplaan
 • juhtimine
 • ettevõtja 25 mütsi ehk rolli.

Juhendeid saab vaadata ka külastaja vaates.